Hoe verloopt ons traject?

Ruim 26 jaar ervaring

Bourgondisch genieten

Award winning franchise

Strakke begeleiding

Ruim 26 jaar ervaring

Bourgondisch genieten

Award winning franchise

Strakke begeleiding

Ruim 26 jaar ervaring

Bourgondisch genieten

Award winning franchise

Strakke begeleiding

Ruim 26 jaar ervaring

Bourgondisch genieten

Award winning franchise

Strakke begeleiding

Ruim 26 jaar ervaring

Bourgondisch genieten

Award winning franchise

Strakke begeleiding

Fase 1: Aanmelding

De eerste stap naar het starten van je eigen zaak is het achterlaten van je gegevens bij ons. Aan de hand van die gegevens bekijken we of we bij elkaar passen. 

Fase 2: Ontvangen franchisebrochure

Je ontvangt onze franchisebrochure om alle informatie nog eens rustig na te lezen. Als er een match is gaan we door naar fase 3: het kennismakingsgesprek.

Fase 3: Telefonische intake en kennismaking

Nadat je de franchisebrochure ontvangen hebt, neemt één van onze formulemanagers contact met je op. In dit telefoongesprek heb jij de mogelijkheid om vragen naar aanleiding van het doornemen van de franchisebrochure te stellen. Ook leggen we nog eens uit hoe de financiering van een nieuwe Bufkes vestiging werkt. Meer informatie hierover kun alvast lezen in Fase 5.

Fase 4: Vrijblijvende kennismaking

Als de eerste indruk positief is, plannen we direct een gesprek bij ons op kantoor in Hoensbroek. Tijdens dit gesprek is er nogmaals de kans om opgekomen vragen te stellen, maar het belangrijkste is dat we elkaar echt leren kennen. We lichten onze beroemde werkwijze ‘verliefd, verloofd, getrouwd’ toe. 

Fase 5: Financiële verkenning

Het starten van een eigen zaak betekent dat er geïnvesteerd moet worden. Hoeveel er in totaal geïnvesteerd moet worden, hangt in grote mate af van naar welk concept jouw voorkeur uit gaat. Wat vast staat is dat je zelf moet investeren. Banken vragen over het algemeen een eigen investering van ongeveer 25-30% van het totaal te investeren bedrag. 

In deze fase onderzoeken we de haalbaarheid van de totale investering in combinatie met jouw persoonlijke situatie. 

Fase 6: Zoektocht locatie

Als financiële screening positief is, start de zoektocht naar een geschikte locatie. Heb je zelf al een locatie op het oog? Helemaal goed! We beoordelen samen of de locatie geschikt is voor een Bufkes vestiging.

We hebben een fijne samenwerking met een partij die geschikte locaties voor ons ‘scout’. Als er gebruikt wordt gemaakt van de diensten van deze partner, worden daarover vooraf afspraken gemaakt.

Fase 7: Standstill periode

In 2021 is de Wet Franchise ingegaan. Deze wet is opgesteld met als doel het beschermen van franchisenemers en het verbeteren van de positie van de franchisenemer ten opzichte van de franchisegever. Belangrijk onderdeel van deze wet is de ‘standstill periode’. Voor dat deze periode ingaat, heb je alle belangrijke en beschikbare stukken van ons ontvangen op basis waarvan jij definitief de keuze gaat maken om wel of niet toe te treden als franchisenemer. Lees hier alle aspecten van de Wet Franchise

Fase 8: Training & Opleiding

Voordat je eigen vestiging van Bufkes kan openen, is het super belangrijk om voldoende getraind te zijn. Tijdens de voorbereiding op de bouw van jouw vestiging, is er voldoende tijd om goed te trainen. Wij regelen stageplaatsen bij verschillende vestigingen zodat je van veel verschillende ondernemers kan leren. Ons streven is om in totaal 5 weken stage te lopen bij verschillende vestigingen.

Fase 9: Voorbereiding en start verbouwing

Bufkes werkt met vaste partijen die het ontwerpen de realisatie van een Bufkes vestiging verzorgen. De Bufkesstijl ligt natuurlijk voor een groot gedeelte vast maar gedurende het bouwtraject wordt ook de input van de ondernemer gevraagd.

Fase 10: Franchiseovereenkomst en opening

Zodra de bouw gerealiseerd is, is het tijd om de deuren van jouw spiksplinternieuwe Bufkes vestiging te openen. Maar voordat de deuren open kunnen, moeten we nog de franchiseovereenkomst tekenen. De looptijd hiervan is altijd 5 jaar en loopt samen met het huurcontract. In de franchiseovereenkomst staan alle afspraken die we samen maken om succesvol te ondernemen.

En dan eindelijk is het tijd voor het eerste broodje Werrem Sjink, Limburger of Bufkesbal. Heel veel succes!

PRIVACYBELEID BUFKES

 

Van Melik Food Groep, gevestigd aan De Koumen 150 te Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@bufkes.nl.

Persoonsgegevens die Van Melik Food Groep verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Browser-fingerprint
 • Bankrekeningnummer (bij bestellingen)
 • Overige persoonsgegevens die je actief bij ons achterlaat

 

De verwerking van persoonsgegevens m.b.t. een sollicitatie of franchise aanvraag.

Wanneer u een sollicitatie instuurt, geeft u expliciet toestemming voor de verwerking van je gegevens in het kader van ons werving- en selectieproces. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Hiervoor kunt u contact opnemen met info@bufkes.nl. Persoonsgegevens die via het sollicitatie- of franchiseformulier op bufkes.nl worden verstuurd, zullen enkel worden gebruikt in de selectieprocedure.

 

Van Melik Food Groep zal niet vragen om bijzondere persoonsgegevens. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst, gezondheid, politieke voorkeur of seksuele geaardheid.

 

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Door het versturen van het sollicitatie- of franchiseformulier op bufkes.nl geeft u ons toestemming om in het geval dat u niet wordt aangenomen jouw persoonlijke gegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren. Deze gegevens zullen eventueel worden geraadpleegd bij eventuele toekomstige vacatures of franchisemogelijkheden en geen andere doeleinden.

 

Twee jaar na het laatste contact zullen wij u uit schrijven en uw gegevens worden vernietigd. Mocht u wensen dat uw gegevens eerder worden vernietigd, neem dan contact op met info@bufkes.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Van Melik Food Groep verwerkt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bufkes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Van Melik Food Groep verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over religieuze overtuigingen, politieke opvattingen, etnische afkomst, gezondheid of seksuele gerichtheid.

Met welk doel verwerkt Van Melik Food Groep persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is als bevestiging van je bestelling.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
 • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Melik Food Groep neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang Van Melik Food Groep persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@bufkes.nl.

Delen van persoonsgegevens door Van Melik Food Groep met derden

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Van Melik Food Groep, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Facebook, Google Suite,  Mailchimp, Multisafepay.

 

Google Analytics

We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Melik Food Groep en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Van Melik Food Groep.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Hoe Van Melik Food Groep persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via e-mail.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
 • Alle medewerkers van Van Melik Food Groep die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn op de hoogte van de laatste wetgeving omtrent persoonsgegevens en zij in staat zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Van Melik Food Groep gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken 4 soorten cookies.

Hieronder vind je een overzicht van alle cookies die op bufkes.nl worden gebruikt:

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Adverteerders plaatsen op [bedrijfsnaam] promotionele content of vacatures. Soms wordt in zulke content een webbeacon of pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacy-gevoelige informatie verzamelen. Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van bufkes.nl gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

 

Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.